Dette er Reflektor Media.
Her kan du få hjelp til å lage nettsider, nettbutikker, 3D design, 
skjermreklame, bannerannonser,
logo, menyer, foldere, annonser..og plakater..og invitasjoner..og profilering av bil, båt, motorsykkel eller hva det skulle være.
Og når du bestiller en ny nettside/nettbutikk herfra, eller får din nettside pusset opp og fornyet, får du alt sammen koblet opp mot Google Analytics og Google Adwords. Da får du full oversikt over for eksempel hvem som besøker nettsiden din, når de gjør det, hvor de gjør det, hvorfor de gjør det..og mye mye mer. Dessuten får du et system som lar deg legge ut digitale bannere/annonser. Veldig effektivt for å få potensielle kunder inn på akkurat din side, og skape oppmerksomhet rundt gode tilbud osv.

Nettside og nettbutikk

Hva som er den perfekte nettsiden er vanskelig å si, men noen ting bør man tenke på. Selve designet bør være innbydende og gi en slags følelse av hva nettsiden handler om. Bilder av god kvalitet og farger som passer sammen – ikke for mye, ikke for lite.

Nettsiden skal være et sted dine kunder og besøkende enkelt finner informasjonen de leter etter. Om siden er en nettbutikk er dette spesielt viktig da du gjerne vil at produktene og tjenestene du tilbyr skal nå ut til flest mulig.

Uansett hvilken type nettside du har vil du mest sannsynlig at den skal bli funnet blant de..ganske mange nettsidene der ute. Dette får du hjelp til å oppnå, du får en nettside som blir tatt vare på og som  er optimalisert på alle måter.

Apropos optimalisering – les mer om hvordan dette fungerer, her.